• Anasayfa
  • |
  • Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 94) ile Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 95) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz Konusu Tebliğlerin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular, Turizm ve Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

7_1_har_lar_kanunu_genel_tebli_i.pdf