• Anasayfa
  • |
  • Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca; “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)” ve “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)” 21 Aralık 2021 Tarihli ve 31696 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)’nin amacı, “2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.”,

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)’nin amacı, “konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.” şeklindedir.

Denizcilik sektörümüzü ilgilendiren başlıkların da yer aldığı söz konusu Tebliğlere Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1296_3348_har_lar_kanunu_genel_tebli_i_3348_1296.pdf