• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru Hk.

Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulamasına İlişkin Duyuru Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 02.05.2024 tarihli ekte sunulan yazıda;

AB ya da Türk firmaları tarafından 01/01/2025 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin Ek-1'de sunulan liste için 7 Haziran 2024 tarihine kadar; Ek-2 ve Ek-3'te yer alan listelerdeki eşya için halihazırda mevcut indirimli gümrük vergisi uygulamalarının sonlandırılmasına dair taleplerin ise 4 Mayıs 2024 tarihine kadar resmi yazı ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

322_1104_g_mr_k_vergilerinin_ask_ya_al_nmas_uygulamas_na_ili_kin_duyuru_hk.pdf