• Anasayfa
  • |
  • Gine Körfezi Deniz Haydutluğu Strateji Dokümanı

Gine Körfezi Deniz Haydutluğu Strateji Dokümanı

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odasının (International Chamber of Shipping-ICS) 18 Şubat 2021 tarihli ve GOG(21)01 sayılı ekte sunulan yazıda,

Denizcilik Kuruluşlarının güvenlik uzmanları ve Petrol Şirketleri Uluslararası Deniz Forumu (Oil Companies International Marine Forum – OCIMF) tarafından Gine Körfezinde deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadeleye yönelik strateji dokümanı hazırlandığı bildirilmektedir. Planlanan strateji programında, bölgedeki deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakalarına karşı etkin önlemlerin geliştirilmesine yönelik bir mekanizma oluşturulması maksadıyla gerekli görülen alanların değerlendirilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

Hazırlanan strateji dokümanının Nijerya’nın desteğinin alınması için Nijerya Sektörel Çalışma Grubuna (Nigeria Industry Working Group -NIWG) resmi olarak sunulacağı, güvenlik uzmanları tarafından gemilerde sözleşmeli özel silahlı güvenlik personeli bulundurulmasına yönelik hukuksal ve teknik konular üzerinde çalışma yürütüleceği, bu sebeple mevcut strateji taslağında bu konuya henüz yer verilmediği bildirilmektedir.

Taslak Strateji Planında, Nijerya tarafından alınması planlanan aksiyonların yanı sıra bölge dışı devletlerin, münhasır ekonomik bölge sınırları içerisi de dahil olmak üzere tehdit içeren alanlarda havadan ve denizden askeri unsurlarla devriye, refakat ve gerektiğinde müdahaleyi de içeren bir dizi önlem belirlendiği ifade edilmektedir.

Bahse konu strateji dokümanı ekte sunulmakta olup, dokümana yönelik görüş ve önerilerinizin 23 Şubat 2021 tarihine kadar Odamıza (serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

 

 

 

202_597_gine_k_rfezi_deniz_haydutlu_u_strateji_dok_man_.pdf