• Anasayfa
  • |
  • Gemi Sicil Yönetmeliği Taslağı

Gemi Sicil Yönetmeliği Taslağı

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 16.12.2021 tarih ve 74677 sayılı yazıda;

- Gemi sicillerinin tutulmasına ilişkin usul ve esasların 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kanunun 865. maddesi uyarınca 31/12/1956 tarihli ve 4/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Gemi Sicili Nizamnamesi” ile düzenlenmiş olup 13/01/2011 tarihinde kabul edilerek 14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6762 sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırıldığı,

- Günümüz mevzuatına uygun olarak Bakanlıkları tarafından hazırlanan “Gemi Sicil Yönetmeliği Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerinizin 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” kullanılmak suretiyle görüşlerin bildirilmesi, görüş verilmediği takdirde ise olumlu görüş verilmiş sayılacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Gemi Sicil Yönetmelik Taslağı ve Taslak Hakkında Görüş Formu’na Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr adresinden Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmekte olup, Yönetmelik Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerinizin “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” kullanılmak suretiyle, 28 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususlarını arz/rica ederim.

1289_3338_gemi_sicil_y_netmeli_i_tasla_3338_1289.pdf