• Anasayfa
  • |
  • Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

"Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 25 Aralık 2021 tarih ve 31700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış Ek'te sunulmaktadır.

Söz konusu Kanun değişikliğinde "Denizyolu Toplu Yolcu Taşımacılığını" ilgilendiren hususlardan özetle;

10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ve 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 inci maddesine yapılan ilave ile;

"Büyükşehir belediyeleri ile Belediyelerin, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabileceği" hususu hüküm altına alınmıştır.

"Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1311_3379_gelir_vergisi_kanunu_ile_baz_kanunlarda_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_kanun.pdf