• Anasayfa
  • |
  • Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) Taslak Belgesine Görüş Bildirilmesi

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) Taslak Belgesine Görüş Bildirilmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından alınan 23.02.2021 tarih ve 10766 sayılı yazıda özetle;

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hareket alanını genişletip, sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla, Bakanlıkları tarafından "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı 2021-2025" Taslak Belgesi'nin hazırlık çalışmalarının tamamlanarak yazı ekinde gönderildiği, söz konusu Taslağa (https://bulut.uab.gov.tr/share/preview/gMsA5MXTVzjcsaMabQYgAANgzbAx6wgkb9BWNmvqgFnWcmsGaw13983011613654051905) ilişkin Odamız görüşlerinin 05 Mart 2021 tarihine kadar bildirilmesi istenmektedir.

Bahse konu "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı 2021-2025" Taslak Belgesine ilişkin Odamız görüşlerinin oluşturulması amacıyla, Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin Ek'te yer alan forma işlenerek, en geç 02 Mart 2021 tarihine kadar Deniz Turizmi ve Deniz Kaynakları Birim e-posta adresine (dtdk@denizticaretodasi.org.tr)  iletilmesi hususunu bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

213_624_eri_ilebilir_ula_m_stratejisi_ve_eylem_plan_2021_2025_taslak_belgesine_g_r_bildirilmesi.pdf