• Anasayfa
  • |
  • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:84) 30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Tebliğ'de; 2024 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2024 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda açıklamalar yapılmıştır.

Ekte sunulan söz konusu Tebliğ'e Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:84) linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

9_0_emlak_vergisi_kanunu_genel_tebli_i_seri_no_84_.pdf