• Anasayfa
  • |
  • Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 4938)

Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 4938)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki (denizcilik yakıtlarının da yer aldığı) bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 Sayılı Kanun’un 12.nci maddesi gereğince karar verildiği, 22 Aralık 2021 tarihli ve 31677 sayılı Resmî Gazete ’de 4938 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ve ekine Odamızın web sayfasından www.denizticaretodasi.org.tr adresinden Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1299_3349_3349_1299.pdf