• Anasayfa
  • |
  • Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği/Meksika Hk.

Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği/Meksika Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 30.05.2024 tarihli ekte sunulan yazıda;

İlgi (a)'da kayıtlı yazılarında, Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Kararname ile yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan eşyanın ithalatında, gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edildiği bildirilmiş olduğu belirtilerek bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi (b)'de kayıtlı yazıda, söz konusu Kararname'de değişiklik yapılmış olduğu bildirilerek, yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren GTİP'e sahip eşyanın ithalatında gümrük vergilerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda, söz konusu Kararnameye erişim sağlanabilecek internet sitesinin bilgisi ve Kararnamenin gayri resmi tercümesi de iletilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

                                                                                                         Saygılarımla,

                                                                                                          İsmet SALİHOĞLU
                                                                                                          Genel Sekreter

 

483_1282_baz_r_nlerde_g_mr_k_vergisi_oran_de_i_ikli_i_meksika_hk_.pdf