• Anasayfa
  • |
  • ASEAN Hint-Pasifik Forumu: ASEAN Hint Pasifik Görünümü' nün Uygulanması - Somut Proje Teklifleri

ASEAN Hint-Pasifik Forumu: ASEAN Hint Pasifik Görünümü' nün Uygulanması - Somut Proje Teklifleri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 18.08.2023 tarihli ekte sunulan yazıda;

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan notaya atfen, ASEAN Dönem Başkanı Endonezya tarafından 5-6 Eylül 2023 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek olan "ASEAN-Hint Pasifik Forumu (AIPF): ASEAN Hint Pasifik Görünümünün Uygulanması" başlıklı etkinlik kapsamında, ASEAN üye devletlerince hazırlanan 21 somut proje teklifinin iletildiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, bahse konu projelerin potansiyel partnerler ile altyapı ve dijital dönüşüm sektörlerinden yatırımcılara açık olduğu bildirilmekte; projelere ortak veya yatırımcı olmaya ilgi duyulması durumunda, AIPF Organizasyon Komitesi tarafından, ASEAN proje sahibi üye devletler ile ilgili ortak veya yatırımcı arasında iş eşleştirilmesi yapılabileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ilgi duyan ASEAN üye devletleri, dış partnerler, devlet kurumları ve özel sektörün AIPF'ye ekteki dökümanda yer alan bağlantı üzerinden kayıt yaptırabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

578_2043_asean_hint_pasifik_forumu_asean_hint_pasifik_g_r_n_m_n_n_uygulanmas_somut_proje_teklifleri_hk.pdf