• Anasayfa
  • |
  • AMATÖR DENIZCI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

AMATÖR DENIZCI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK HK.

“Amatör Denizci Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25.03.2006 tarih ve 26119 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Amatör Denizci Yönetmeliğinde gerçekleşen değişikliklerden bazıları aşağıda yer almaktadır. Amatör Denizci Yönetmeliğinin 6. maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasında yapılan değişikle; Amatör Denizci sınavlarının, başvuru sayısının yirmiden fazla olması koşuluyla Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlıklarında her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında yapılacağı ve ayrıca sınav yerinin, başvuru adresi, tarih ve saatinin İdarenin sınav yapacağı yerlerde sınavdan en az on beş gün önce İdare tarafından, ADF tarafından yapılacak sınavlarda ise en az otuz gün önce İdare ve ADF tarafından ilan edileceği hükme bağlanmıştır. Amatör Denizci Yönetmeliğinin 19. maddesinde yapılan değişikle, sınavı kazanan adaylarda istenecek belgeler belirlenmiştir. Bahsekonu belgeler, Nüfus Cüzdanı (başvurulan kurum, muhtar veya noter onaylı) , Öğrenim belgesi (Başvurulan kurum veya noter onaylı), sağlık raporu, vesikalık fotoğraf (3 adet), adli sicil kaydı belgesi veya devlet memuru olduğuna ilişkin belge, 18 yaşını bitirmemiş adayın velisi tarafından düzenlenmiş muvafakatname şeklindedir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM: Bilgi: -İMEAK DTO Şubeleri -YK Başkan ve Üyeleri -Amatör Denizciler Federasyonu -YK Yedek Üyeleri -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası) -Meslek Komite Başkanları