• Anasayfa
  • |
  • 2020 Yılı Giriş Kartları Hk.

2020 Yılı Giriş Kartları Hk.

İlgi : T.C. İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliğ'nin 20.11.2019 tarih ve E-707 sayılı yazısı

İlgi yazı ile; İstanbul Deniz Limanlarına giriş İşlemlerinin 2005 yılında onaylanan İstanbul, Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi'ne göre yürütüldüğü, 2019 yılı için verilmiş  olan Giriş Kartlarının geçerliliğinin 31 Aralık 2019 tarihinde sona ereceği,

2020 Yılı Giriş Kartlarının zamanında hazırlana bilmesi için İstanbul Limanları Giriş Kartı alacak olan kurum/kuruluş personelinin müracaatlarının 13 Aralık 2019 tarihine kadar yapılmasının önem arz ettiği,

Giriş Kartı Başvurularının İlgili limanın kart bürolarına veya Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği'ne yapılacağı yapılan başvuruların Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliğince ilgili kart bürosuna havale edileceği,

Görevli Giriş Kartları için;

1-Müracaat Formu, (ek-2)

2-İki adet vesikalık fotoğraf, (Kamu görevlileri kılık kıyafet yönetmeliğine uygun son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olacaktır.)

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Daimi ve Geçici Giriş Kartları için;

1-Antetli kağıt ile resmi başvuru,

2-Kart Talep Formu, (ek-1)

3-İki adet vesikalık fotoğraf, (Kamu görevlileri kılık kıyafet yönetmeliğine uygun son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olacaktır.)

4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5-Adli Sicil Kaydı,

6-İkametgah belgesi,

7-Sermaye Şirketleri, Vakıflar, Kooperatif, ve Derneklerin Görevlileri için Yönetim Kurulu Kararı,

8-Yasa gereği Meslek Odalarına, Birliklere ve Derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden üyelik belgesi,

9-Kart talep eden kamu özel tüzel kuruluşlarda, meslek odaları, vakıflar ve derneklerde ve bu kuruluşlara bağlı kurumlarda istihdam edilen personele ait aktif sigortalı olduğunu gösterir son 2 aya ait SGK belgesi, (ancak ilgili kurumlarda yeni işe başlayanlardan işe giriş bildirgesi) emeklilerden emekli kayıt belgesi, iş verenlerden Bağkur (4/B) tescil kaydı,

10-Yabancı uyruklu şahıslar için pasaport fotokopisi ve çalışma izin belgesi, (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliği gereğince; Türkiye'ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım onarımı ve kullanımına ilişkin eğitim verilmesi, teçhizatı teslim almak veya Türkiye'de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye' ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenler çalışma belgesi istenmesinden muaftır.) istenmekte olup,

Yazıda devamla, Excel listesinin doldurulup USB veya CD ile müracaat edilmesi gerektiği, başvuru evraklarının sıralamaya uygun olarak teslim edilmesinin gerektiği ve USB'lerin geri iade edileceği,

Daha önce giriş kartı almış olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele (görevden uzaklaştırılmış olanlar ve haklarında yönergenin 10. Maddesinde  belirtilen suçlardan dava açılanlar hariç) kurumun teklifi üzerine arşiv araştırması ve GBT sorgulaması yapılmadan kart düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla                  

İsmet SALİHOĞLU             

Genel Sekreter               

 

855_6908_2020_y_l_giri_kartlar_hk.pdf