• Anasayfa
  • |
  • 2 Adet Arabalı Vapurun Kiralanması

2 Adet Arabalı Vapurun Kiralanması

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz A.Ş. tarafından Odamıza gönderilen 16.08.2023 tarihli Ek'te sunulan yazıda özetle;

İzmir İl sınırları içinde kullanılmak üzere, Türk Deniz Mevzuatına göre "Denize Elverişlilik Belgesi'ne haiz (teslim tarihinde) ve Ek'te belirtilen teknik şartnameye uygun 2 (Adet) Arabalı Feribotun 15.09.2023 - 14.09.2024 tarihleri arasında (toplam 366 takvim günü) çıplak olarak kiralanacağı, bu kiralama periyodunda, "Kiraya Veren"in 2 (iki) gemiyi İzmir liman sınırları içerisinde "Kiracıya" teslim edeceği belirtilerek,

Ek'te sunulan Teknik Şartnameye uygun satın alma tekliflerinin, en geç 22.08.2023 Salı günü saat 14:00'a kadar "Yaklaşık Bedel Teklif İsteme Formu"nda iletişim bilgileri yer alan İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine bildirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

574_2029_2_adet_arabal_vapurun_kiralanmas_.pdf