• Anasayfa
  • |
  • 1915 Çanakkale Köprüsü Hk.

1915 Çanakkale Köprüsü Hk.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından gönderilen 14.06.2021 tarihli ve E-59209238-130.04.03-1177 yazıda, 24.05.2021 tarihli ve E-59209238- 130.04.03-969 sayılı yazı ile, Çanakkale Köprüsü "Tabliye Montajı ve Hazırlıkları" kapsamında alınacak önlemlerin bildirildiği, DLSY Adi Ortaklığı'nın 13.06.2021 tarihli ve 0027 sayılı yazısı ile, "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "4" numara ile gösterilen bölgede askı halatı montaj operasyonunun 15.06.2021 günü gerçekleştirileceğinin belirtildiği, 15.06.2021 günü saat 06:00 ile 20:00 arasında, 4 numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde gemi trafiğinin düzenlenmesinin talep edilmiş olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 15.06.2021 günü, 06:00- 20:00 saatleri arasında "Seyir Kanalı Planlama Tablosu"nda "4" numara ile belirtilen bölgeden gemi geçişi olmayacak şekilde planlama yapılması; gemi trafiğinin "3" ve "5" numaralı bölgelerden yapılmasının Çanakkale Liman Başkanlığınca uygun görüldüğü ve ayrıca "3" ve "5" numaralı bölgelerden yapılacak gemi geçişlerinin 24.05.2021 tarihli ve E-59209238- 130.04.03-969 sayılı yazıdaki rapor gereği kılavuz kaptanlı olarak yapılacağı belirtilmekte olup, bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması talep edilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

613_1672_1915_anakkale_k_pr_s_hk_eimza.pdf