İMEAK DTO Haziran 2022 AB Bülteni

Avrupa’da denizcilik sektöründe enerji verimliliği uygulamaları ve deniz çevresinin korunması konularında meydana gelen güncel gelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirme amacıyla aşağıda sunulmaktadır.

  • ECSA, Avrupa Parlamentosu’nun Ticari İşletmeciler ve Okyanus Fonu Konularındaki Belirleyici Tutumunu Memnuniyetle Karşıladı.

            Avrupalı gemi sahipleri, denizcilik sektörünü kapsayacak şekilde revize edilmiş Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) kapsamındaki önemli hükümler için Avrupa Parlamentosu’nun desteğinden memnuniyet duymaktadır. Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners’ Associations-ECSA), Avrupa Parlamentosu’nun ETS maliyetlerinin sözleşme maddeleri aracılığıyla gemilerin ticari işletmecilerine zorunlu olarak aktarılmasını sağlayarak “kirleten-öder” ilkesini uygulama taahhüdünü memnuniyetle karşılamıştır. ECSA ayrıca, Parlamentonun sektöre özel bir fon oluşturma ve deniz taşımacılığı tahsisatlarından elde edilen gelirlerin %75’ini denizcilik sektörünün enerji dönüşümüne ayırma önerisini de desteklemektedir.

            ECSA, söz konusu bu hükümlerin Avrupa Birliği ETS’ye dahil edilmesine yönelik AB Parlamentosu ve Konseyine çağrıda bulunmuştur. Çevre Komitesindeki (Committee on Environment, Public Health and Food Safety-ENVI) oylamadan çıkan sonuç, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi arasında önümüzdeki dönemdeki müzakereler için iyi bir başlangıç noktası oluşturmuştur.

            ECSA Başkanı Sayın Philippos PHILIS, “Denizcilik sektörümüz için ilk tercihimiz her zaman Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) düzeyinde uluslararası bir regülasyonun uygulanması olmasına rağmen, Avrupalı armatörler iklim krizini AB düzeyinde de ele almak için sektörün adil bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini kabul ediyor. ETS maliyetlerinin işletme kararlarından sorumlu kuruluşlara zorunlu olarak aktarılması, ‘kirleten öder’ ilkesinin doğru şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Parlamentonun konumunun belirli noktalarda iyileştirilmesi gerekmekle birlikte, ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır.” açıklamasında bulunmuştur.

            ECSA Genel Sekreteri Sayın Sotiris RAPTIS ise, “Yapılması gereken çok iş var, ancak bugün yapılan oylamanın sonucu, Avrupalı politikacıların denizcilik sektörünün önerilerini dinlemeye istekli olduklarının güçlü bir işareti. Ar-Ge projelerini finanse etmek ve çevreci yakıtlar ile konvansiyonel yakıtlar arasındaki fiyat farkını kapatmak için gelirlerin tahsis edilmesi gerekmektedir. Mevcut ETS gelirlerinin %80’i Avrupa ekonomisinin enerji dönüşümünde kullanılıyor ve aynı durumun deniz taşımacılığı için de olduğunu görmek istiyoruz. Denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu ve sektörün rekabet edebilirliği konusunda ‘tamam ya da devam’ durumu oluşmuştur.” ifadelerini kullanmıştır.

            Parlamento ayrıca, ECSA önerisinde önemle belirtilen unsurlardan biri olan “ice class” gemiler konusunu ele almak için bir teklif sunmuştur. Avrupalı armatörler bu doğrultuda, çözüme ulaşmaya yönelik Parlamento ve Konsey ile temas kurmayı beklemektedir. Bahse konu öneriler Çevre Komitesinde büyük bir çoğunlukla desteklenmiştir (Ticari İşletmeciye ilişkin teklif: 76 lehte-3 aleyhte-9 çekimser ve Fona ilişkin öneri: 68 lehte-20 aleyhte). Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’ndaki nihai oylamanın Haziran 2022 ayında yapılması planlanmaktadır.  (Kaynak:ECSA)

  • Özel Donanımlı Drone’lar Kullanılarak Emisyon İzleme Programı Baltık Denizi Üzerinde Başlatıldı.

            Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (European Maritime Safety Agency-EMSA), Federal Denizcilik ve Hidrografi Ajansı ile birlikte, uzaktan kumandalı araçlar (drone) kullanarak büyük ölçekli bir emisyon izleme programı yürütmektedir. Baltık Denizi’nden geçen gemilerin egzoz gazlarındaki kükürt içeriğine yönelik mevcut limit ihlallerini tespit edebilmek için özel donanımlı bir drone ile ölçümler yapılmaktadır. Aynı zamanda, hidrografik araştırma amacıyla görsel veriler de toplanmaktadır.

            Uzaktan kumandalı hava aracının, Fehmarn’ın (Almanya) doğu kıyısındaki Alman Silahlı Kuvvetleri’nin Staberhuk sahasından havalanarak belirli sensörlerin kullanımı ile gemilerin egzoz çıkışlarındaki kükürt içeriğini ölçmek için Fehmarn ve Kadetrinne/Kadetrenden bölgelerinde faaliyet gösteren seçilmiş gemilerin üzerinde ölçüm yapması planlanmaktadır. Bu şekilde, Baltık Denizi Emisyon Kontrol Alanı’nda (SECA) gemi yakıtında %0,1 seviyesini geçmemesi gereken kükürt içeriğinin belirlenmesi mümkün olabilecektir.

            Ölçüm sonuçları, EMSA tarafından işletilen Liman Devleti Kontrol bilgi sistemi olan “THETIS-EU” aracılığıyla tüm Avrupa limanlarındaki sorumlu idarelere eş zamanlı olarak sunulacaktır. Böylece, bir sonraki uğrak limanında gemiler denetleme için özel olarak seçilebilecek ve yakıt numuneleri alınabilecektir. Uygulamada olan kükürt üst limiti kuralı ihlalinin tespit edilmesi durumunda sorumluların ağır cezalarla karşı karşıya kalması söz konusu olacaktır.

            Gemi egzoz gazı ölçümlerine ek olarak çok katmanlı (multispektral) hava görüntüleri elde edilmektedir. Sığ sular için, görüntülerden batimetrik değerler çıkarılabilmektedir. Ayrıca, görüntüler kıyı bölgesinin üç boyutlu haritalandırılmasına olanak sağlamaktadır. Bunun yanı sıra drone ile denetleme programı, havadan elde edilen görüntülerin Alman hidrografik araştırma hizmeti için tamamlayıcı bilgi sağlaması konusunda araştırma imkanı sunmaktadır.

      Drone uçuşları EMSA adına, Norveç firması olan “Nordic Unmanned” tarafından gerçekleştirilmektedir. Emisyon ölçümleri için sensör teknolojisi ve analiz kabiliyeti, Danimarka firması “Explicit ApS” tarafından sağlanmaktadır. (Kaynak: EMSA)

  • Mobilite Ekosistemi için Dönüşüm Süreci.

             Sea Europe tarafından 27 Nisan 2022 tarihinde, Avrupa Komisyonu’nun “Dayanıklı, yenilikçi, sürdürülebilir ve dijital bir mobilite/ hareketlilik ekosistemi için: dönüşüm sürecine yönelik senaryolar” Çalışma Belgesi hakkında yorumlar sunulmuştur.

            SEA Europe, esneklik, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ile ilgili zorlukları, sinerjileri ve gelecek senaryolarını tartışmak üzere mobilite ekosistemi için iyi bir temel olan söz konusu Çalışma Belgesinde sunulan dönüşüm seçeneklerini tam olarak desteklemektedir.

            Aynı zamanda SEA Europe, denizcilik teknolojisi sektörünün Avrupa için stratejik öneminin, güçlü yanlarının ve potansiyelinin Çalışma Belgesinde doğru bir şekilde yansıtılmadığından endişe duymaktadır. Örnek olarak, uzun zamandır devam eden haksız rekabet ve ticari korumacılık nedeniyle Avrupa’nın Asya gemi inşa sektörüne bağımlılığının vurgulanmadığı, Avrupa tersanelerinin Asya’nın piyasa tutarsızlıklarına ve haksız uygulamalarına karşı ticari savunma uygulamalarını engelleyen Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO) ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatındaki uzun süredir devam eden yasal boşluğa değinilmediği ifade edilmektedir.

            Denizcilik teknolojisi sektörünün rekabet gücü ve dayanıklılığı için SEA Europe, WTO ve AB’nin ticareti koruma mevzuatındaki uzun süredir devam eden yasal boşluğu kapatma çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca, Avrupa’nın ileri teknolojili, yüksek katma değerli pazarlardaki liderliğini koruyan, tersanelerin kayıp gemi inşa pazar payını geri kazanmalarını sağlayan ve denizcilik teknolojisi sektörünün gelecek vaat eden yeni pazarlara girmesini destekleyen önlemlerin benimsenmesi gerektiğini ifade edilmektedir.  

            SEA Europe tarafından, mobilite ekosisteminin “yeşillendirilmesi” için, AB çapında bir filo yenileme ve güçlendirme programının yanı sıra teknolojik açıdan tarafsız, hedefe dayalı ve yaşam döngüsüne uyan bir yaklaşıma olan gereksinim dile getirilmektedir. İklim değişikliğine uyum açısından optimize edilmiş gemilere yapılan yatırımların, tüm Avrupa denizcilik değer zinciri boyunca olumlu yayılma etkileri ile Avrupa’da ekonomik katma değerin, bölgesel sektör bazlı büyümenin ve istihdam yaratılmasının teşvik edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

            Mobilite sisteminin dijitalleştirilmesi kapsamında SEA Europe, su yoluyla taşınan akıllı ulaşım ekosistemi üzerine bir Avrupa stratejisi vizyonu ve iç, kıyı, açık deniz faaliyetleri ve kısa mesafe deniz taşımacılığına yönelik otonom gemilerin geliştirilmesine yönelik somut adımlar için gemi inşa süreçlerinde dijitalleşme, otomasyon ve otonom teknolojilerine yönelik Araştırma Geliştirme İnovasyon’a (Research Development Innovation-RDI) önemli yatırım yapılması çağrısında bulunmaktadır.

            Kabiliyetler konusunda SEA Europe, AB düzeyinde denizcilik teknolojisi sektörünün belirli profesyonel profillerine dayalı ortak eğitim-öğretim modülleri ve müfredat, yeni ve mevcut işgücünün üst düzey donanımlı olması yönünde çağrıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak SEA Europe, yeni işgücü çekmek ve mevcut kalifikasyon eksikliğini gidermek için önlemler almaya davet etmektedir.

            SEA Europe, yatırımlar ve finansman konusunda, Avrupa’daki denizcilik projeleri için sürdürülebilir finansmana erişimi cazip hale getirmeye ve tüm denizcilik sektöründen gelen yatırımlara yasal kesinlik sunan öngörülebilir bir AB politikası ve mevzuat uygulanmasını talep etmektedir.

            Ayrıca SEA Europe, sıfır emisyonlu deniz taşımacılığı konusunda, Ar-Ge yatırımları için Eş Programlı Ortaklığın önemini vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uygun olarak sıfır emisyonlu deniz taşımacılığı sektörü için ihtiyaç duyulan büyük yeşil yatırımları desteklemek üzere, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında denizcilik sektöründen toplanan gelirlerinden ve FuelEU Maritime uyarınca uyumsuzluk cezalarından finanse edilen özel bir fon oluşturulmasını önerilmektedir.

            SEA Europe Genel Sekreteri Sayın Christophe TYTGAT; “Avrupa’daki denizcilik teknolojisi sektörünün belirli zorlukları, ihtiyaçları, sorunları, boşlukları ve fırsatları için yeterli mevzuat ve finansal açıdan çözümler bulabilmek adına sektör ve politikacılar arasında diyaloğa sahip olmaya yönelik en kısa zamanda özel bir ‘Deniz Uzman Grubu’ oluşturulmalıdır.” açıklamasında bulunmuştur. (Kaynak: Sea Europe)

  • Paris MOU Kapsamında, 01.01.2022-27.05.2022 Tarihleri Arasındaki Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları.

            01.01.2022–27.05.2022 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında Türk Bayraklı gemilere yönelik 87 denetim gerçekleştirilmiş ve söz konusu denetimlerde İtalya’nın Piombino, Augusta ve Savona Limanları ile Almanya’nın Bremen Limanı’nda 5 adet Türk Bayraklı gemi tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (https://bit.ly/3OzOhVQ) yer almaktadır.

        

imeak_dto_haziran_2022.pdf